Doug Tougaw

Valparaiso University names new college of engineering dean

Doug Tougaw was appointed by Valparaiso University as its next dean for its college of engineering.